ogrozenost

VARSTVENI STATUS

Človeška ribica je v slovenskem merilu ocenjena kot ranljiva vrsta, potencialno ogrožena zaradi visoke stopnje endemizma oziroma omejene prostorske razširjenosti. To še zlasti velja za črno podvrsto, ki bi jo po merilih Rdečega seznama ob sedanjem poznavanju stanja lahko uvrstili celo med kritično ogrožene vrste, kar pomeni, da sodi med najbolj ogrožene vretenčarje na planetu.

 

Zaradi svoje redkosti, je na Rdečem seznamu RS, črna človeška ribica opredeljena kot ranljiva.

Rdeči seznam RS

Večji del habitata črne in bele človeške ribice, je opredeljen kot posebno varstveno območje Natura 2000.

NATURA 2000