ogrozenost

PROBLEMATIČNI NITRATI

Dokazano je, da povečane vrednosti nitratov v vodi odločilno prispevajo k upadanju dvoživk. Še zlasti je ogrožena človeška ribica, za katero je značilna neotenija, celo življenje namreč preživi na stopnji ličinke. Ker se stalno nahaja v vodnem okolju, je tako še bolj dovzetna za negativne vplive iz okolja. Najnovejši izsledki kažejo, da so varne koncentracije za obstoj človeške ribice pod pragom 10 mg NO₃/l. Zakonsko dovoljena mejna vrednost nitratov, ki je postavljena z vidika varovanja pitne vode, pa znaša kar 50 mg NO₃/l. Za varovanje človeške ribice je to občutno preveč.

 

Koncentracija nitratov