O projektu

Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Akronim projekta: Črna človeška ribica
Številka projekta: 33152-115/2017
Čas trajanja projekta: marec 2018 - november 2019
   
Nosilec projekta: Zupančič d.o.o.
Partnerji: Občina Črnomelj

Zavod RS za varstvo narave
RIC Bela krajina
Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina.

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

 

Cilj projekta:
Cilj projekta je informirati javnost o fenomenu črne človeške ribice iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ključen cilj je razvoj nove turistične lokalitete doživljajskega zelenega turizma na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, kjer bo urejena krožna pot do izvira in šotora za opazovanje črne človeške ribice, na domačiji Zupančič pa bo izvedena predstavitev človeške ribice na več interaktivnih interpretacijskih točkah. Vzporedno bo potekalo izobraževanje in osveščanje javnosti v obliki naravoslovnih dni za šolsko mladino ter predstavitve za različne ciljne skupine. Izdelane bodo informativne zloženke ter spletna stran. Po končanem projektu bo zagotovljena trajnost, ustvarjeni bodo pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti in možnost vključevanja drugih lokalnih ponudnikov. Z ureditvijo lokalitete edinstvene živalske podvrste se bo povečala prepoznavnost narave Bele krajine v slovenskem in širšem merilu.

Več informacij:
www.program-podezelja.si
las-dbk.si
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl