Info center Jelševnik

POSLANSTVO INFO CENTRA

Infocenter na Domačiji Zupančič je bil zasnovan z željo po ozaveščanju o pomenu ohranjanja čistega okolja. Nastal je v sklopu projekta »Črna človeška ribica« z željo po informiranju javnosti o ekološki občutljivosti območja, na katerem živi ta izjemno ogrožen jamski endemit. Infocenter služi različnim ciljnim skupinam. Strokovnjaki v pokritem šotoru, kjer se nahaja kraški bruhalnik, opravljajo najrazličnejše analize. Različni dogodki, ki jih organizira družina Zupančič, obiskovalce nagovarjajo k uživanju ekološke in zdrave hrane in pomenu ohranjanja čiste narave. Posamezni obiskovalci in šolske skupine tu dobijo prve informacije o črni človeški ribici in jamskem življenju. Pod okriljem Infocentra potekajo najrazličnejše aktivnosti z enim skupnim ciljem – ohranjati naravo čisto.