Črna človeška ribica

ODKRITJE

Presenetljivo odkritje se je zgodilo 18. oktobra 1986. Ob črpalnem poskusu izvira Dobličice, so sodelavci iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Geološkega zavoda, v izpraznjeni strugi opazili štiri v plitvi vodi zvijajoče živali, ki jih niso poznali. Eno so uspeli ujeti in so jo pobliže ogledati, že takrat je krasoslovec Andrej Mihevc ocenil, da gre morebiti za novo vrsto človeške ribice. 

Kar nekaj let edini osebek iz Dobličice ni mogel pojasniti svoje vrstne pripadnosti. Šele ko so ga leta 1990 našli tudi v izviru v Jelševniku, sta biologa Boris Sket in Jan W. Arntzen leta 1994 črnega močerila končno lahko znanstveno opisala. Črna človeška ribica je dobila svoje znanstveno ime Proteus anguinus parkelj.

 
Najdišče črne človeške ribice
Izvir Dobličice

 

Odkritje prve črne človeške ribice (Foto: A. Mihevc)
Odkritje prve črne človeške ribice (Foto: A. Mihevc)
Prva črna človeška ribica v plastični posodi na Inštitutu za raziskovanje krasa.  (Foto: A. Mihevc)
Prva črna človeška ribica v plastični posodi na Inštitutu za raziskovanje krasa. (Foto: A. Mihevc)
Izvir Dobličice
Izvir Dobličice