Črna človeška ribica

HABITAT

Črni močeril je endemit podzemnih voda belokranjskega kraškega ravnika, kar pomeni, da živi samo tu in nikjer drugje na svetu. Čeprav s svojim videzom tega ne kaže, je vendarle jamska žival. Na površje prihaja v nočnem času v kraških izvirih, kamor se hodi prehranjevat z nižjimi raki in polži.

Do sedaj je znanih 14 lokalitet – izvirov v povirju Dobličice in Jelševnika na skupni površini slabih 10 km2 kraškega ravnika. V kolikšni meri sega habitat ob tokovih podzemske vode, tudi v masiv Poljanske gore, pa ni znano.

 

Razširjenost človeške ribice