Črna človeška ribica

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA

Človeška ribica spada v družino močerilarjev (Proteidae). Nekateri jo imenujejo tudi močeril ali proteus. Je vodna dvoživka in največja jamska žival. Zaradi svoje obarvanosti je še posebej zanimiva črna človeška ribica, ki živi samo na belokranjskem plitvem krasu, na zaplati približno 10 km2. Zaradi specifičnih evolucijskih prilagoditev ima vrsta velik znanstveno raziskovalni pomen.  

Črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj). (Foto: G. Aljančič)
Črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj). (Foto: G. Aljančič)
Črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj). (Foto: V. Kukman)
Črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj). (Foto: V. Kukman)
Črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj). (Foto: A. Hudoklin)
Črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj). (Foto: A. Hudoklin)