Info center Jelševnik

INFO CENTER - JELŠEVNIK

Lokacija Info centra se ureja v okviru kmetije Zupančič v Jelševniku. Izhodišča centra in interpretacije določa projekt »Predstavitve in varstva človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini«. Lokacija bo tekom projekta urejana za izvajanje doživljajskega turizma za različne najavljene interesne skupine in izvajanje naravoslovnih dni za šole.

Ureditve na lokaciji obsegajo:

Izdelavo poti (mostovža) do izvira v opazovalnem šotoru, kjer bo mogoče s pomočjo IR kamere ali IR očal v izviru ob vodenju opazovati črno človeško ribico v naravi.

Ureditev 8 interpretacijskih točk narave: