Črna človeška ribica

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA

Črna človeška ribica je endemit na belokranjskem krasu. Prvič je bila najdena na izviru Dobličice (1986), odkrili so jo sodelavci Inštituta za varovanje krasa in Geološkega zavoda, ki so opravljali vse potrebne analize za vodno zajetje izvira. Vsa najdišča podvrste so v povirju Dobličice in njenih pritokov na skupni površini 10 do 15 km². Zaradi specifičnih evolucijskih prilagoditev ima vrsta velik znanstveno raziskovalni pomen.